Брекети полезно

Какви са предимствата пред класическите керамични брекети?

Самолегиращите се брекети имат по-къс период на лечение, по малко посещения, по-комфортни за носене, оралната хигиена е подобрена, чувството за стягане е редуцирано и са почти незабележими!

Какво осначава самолигиращи се брекети?

Ортодонтското лечение сус стандатрни брекети се състои в упражняване на еластични сили от фиксираните към дъгата гумени рингове или тънки метални влакна- лигатури. Те не позволяват свободното движение на дъгата, което има негативен ефект върху трансфера на силите. Самолигиращите се брекети имат преимуществото да не се нуждаят от лигатури и металната скоба свободно да се движи върху дъгата.