Брекети

Основен начин на лечение на проблема с кривите зъби са брекетите. При тях има много разновидности в зависимост от предпочитанията на пациента и тежестта на проблема. Основно брекетите се различават по разположението си и вида им. Брекетите се състоят основно от два елемента – т.нар. брекети, които се залепват към зъбите и дъга, към която те се прикрепват и която премества зъбите. Брекетите се делят на три вида – метални, керамични и лингвални.