Какво осначава самолигиращи се брекети?

Ортодонтското лечение сус стандатрни брекети се състои в упражняване на еластични сили от фиксираните към дъгата гумени рингове или тънки метални влакна- лигатури. Те не позволяват свободното движение на дъгата, което има негативен ефект върху трансфера на силите. Самолигиращите се брекети имат преимуществото да не се нуждаят от лигатури и металната скоба свободно да се движи върху дъгата.