Основен начин на лечение на проблема с кривите зъби са брекетите. При тях има много разновидности в зависимост от предпочитанията на пациента и тежестта на проблема. Основно брекетите се различават по разположението си и вида им. Брекетите се състоят основно от два елемента – т.нар. брекети, които се залепват към зъбите и дъга, към която те се прикрепват и която премества зъбите. Брекетите се делят на три вида – метални, керамични и лингвални.

Керамични брекети

Този вид брекети са естетично ортодонтско решение. При тях самите брекети са с цвят, близък до този на естествените зъби. Това ги прави трудни за забелязване. Могат да бъдат два вида – класически керамични и самолигиращи.

Лингвални брекети

Тези брекети са метални и са разположени по вътрешната повърхност на зъбите. Това ги прави едниственото ортодонтско лечение, което е абсолютно невидимо. Никой не забелязва, че се лекувате. Биват два вида – лингвални 2d и лингвални индивидуализирани.

Метални брекети

Този вид брекети са класическо ортодонтско решение. Могат да бъдат два вида – класически метални и самолигиращи.